Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

SATICI:

ÜNVANI: SİSTEM ELEKTRİK AYDINLATMA - HAYRETTİN COŞKUN
ADRES: Rüzgarlıbahçe Mah.Şehit Teğmen Sabutay Alkan Sok.No:1 Kavacık-Beykoz / İstanbul
TELEFON: 0 (216)680 35 33
e-mail: destek@sistemelektrikaydinlatma.com
 

ALICI:

 

Müşteri olarak www.sistemelektrikaydinlatma.com alışveriş sitesine üye olan gerçek veya tüzel kişidir. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

 

MADDE: 2- KONU

 

İşbu sözleşmenin konusu, SATICININ, ALICI’ya satış yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak  28835 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği elektronik ortam üzerinden gerçekleştiren satışlar için tarafların hak ve yükümlülüklerin saptanmasıdır.
 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TESLİMATA VE ÖDEMESİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER
 

3.1- İşbu sözleşme’nin Ürün veya Ürünlerin türü, miktarı, marka/modeli,rengi,adedi, rengi, satış bedeli, ödeme şekli ve KDV dahil satış bedeli aşağıda belirtildiği gibidir.
3.2- Listelenen ve www.sistemelektrikaydinlatma.com internet sitesinde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.

 

Ürünün Özellikleri

 


3.3- ALICI, sözleşme konusu ürün veya ürünlerin tüm vergiler dahil satış fiyatı ile kargo bedeli dahil yukarıdaki tabloda yer alan toplam bedelin tamamının ALICI tarafından karşılanacağını kabul eder.
3.4- ALICI, sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
 

4.1- ALICI’nın Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyid etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından  ALICI’ya verilmesi gereken siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri dahil olmak üzere Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul ve beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün veya ürünler, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde  ALICI veya gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bilgi vermek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir. 
4.3- Sözleşme konusu ürün veya ürünler, ALICI’dan başka kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, Sözleşme konusu ürünü veya ürünleri eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ve işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde edimini ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.5- Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin teslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş olur.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI, sözleşme konusu ürün veya ürünleri 3 gün içerisinde nakliye gideri kendine ait olmak üzere SATICI’ya iade edeceğini , kabul,beyan ve taahhüt eder.
4.7- SATICI, sipariş konusu ürün veya ürünlerin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getirmezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildireceğini, 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul,beyan ve taahhüt eder. ALICI’ya ait eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
4.8- ALICI, kargo şirketinden teslim aldığı ürün veya ürünlerin kendisine eksiksiz, hasarsız, ve sağlam olarak teslim edildiğini kabul,beyan ve taahhüt eder.Teslimden sonra ürün veya ürünlerin özenle korunması borcu ALICI’ya aittir.
4.9- Teslimatı yapacak olan kargo firmasının, Ürün veya Ürünler’i Müşteri’ye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürün veya Ürünler’in ALICI'nın işbu Sözleşme’de belirtilen teslimat adresine teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
4.10- SATICI, mücbir sebepler veya teslimatı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’i süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul,beyan ve taahhüt eder. Bu takdirde ALICI, siparişin iptal edilmesini, Ürün veya Ürünler’in varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Müşteri'nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün veya ürünler tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yatırılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.11- ALICI’nın kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda işbu Sözleşme’de belirtilmiş olan taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.
4.12- SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
4.13- ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, veya kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
4.14- ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
4.15-. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
4.16- ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
4.17- SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
 

MADDE 5- CAYMA HAKKI
 

5.1- ALICI, iş bu sözleşme ile ilgili olmak üzere ürünün veya ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itiraberen14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından doğan masraflar SATICI’ya aittir.
5.2- Cayma hakkının süresinin belirlenmesinde;
Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen ürün veya ürünlerde, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son ürün veya ürünleri teslim aldığı gün,
Birden fazla parçadan oluşan ürünlerde, ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son ürün veya ürünleri aldığı gün,
5.3- Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. Cayma bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan www.sistemelektrikaydinlatma.com da yer alan kişisel üyelik sayfanızdaki iade ve geri gönderim seçeneği üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Cayma hakkınız kapsamında öngörülen taşıyıcı  tarafınıza mail ile bildirilecek olup, www.sistemelektrikaydinlatma.com' da yer alan kişisel üyelik sayfanızdaki iade ve geri gönderim seçeneğinde geri gönderime ilişkin detaylar açıklanmıştır.

 

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
 

6.1- Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,
Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,
Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,
Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,
Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler,
Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

6.2- Aşağıdaki ürünlerinin iade edilmesi, ürünün ambalajının açılmamış,bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır:
Niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, her türlü kozmatik ürünler, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali bulunan ürünler, Terlik, Ayakkabı, her türlü kişisel bakım ürünleri.

 

MADDE 7- İPTAL VE İADE PROSEDÜRÜ
 

7.1- İptal: Sipariş verilen ürün veya ürünlerin kargoya verilmeden önce, www.sistemelektrikaydinlatma.com ya da 0 (216)680 35 33 numaralı telefondan SATICI’ya bildirim yapılarak iptal edilebilir.
7.2- İade: ALICI tarafından iade edilen Ürün öncelikle SATICI tarafından incelenir. İade edilmek istenen Ürün işbu Sözleşme ile belirlenen şartlara uygun ise iade prosedürü başlatılır. İade onaylandığında, yasal süre olan 10 (On) iş günü içerisinde Ürün ücreti Müşteri’nin kredi kartı hesabının bulunduğu bankaya iade edilir. Bu süre ALICI tarafından iade edilen SATICI tarafından teslim alındığı tarihte başlar. Ürün’ün ücreti 10 (On) iş günü içerisinde ilgili bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesabına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgilidir. SATICI tarafından 10 (On) iş günü içerisinde ilgili bankaya ödeme yapılmış olmasına rağmen, bankanın iade süresini uzatmasından SATICI sorumlu değildir.
7.3- ALICI, iade etmek istediği Ürün veya ürünleri göndermeden önce www.sistemelektrikaydinlatma.com yada 0216 680 35 33 numaralı telefondan SATICI’ ya bildirim yapılmalıdır.
7.4- Site’den satın alınan ürün veya Ürün’ler SATICI’ nın ürün stoku ve gamı uygun olduğu takdirde renk/beden değişim işlemi yapılabilir.
7.5-Sistem Elektrik mağazalarından satın alınan ürünler Site aracılığı ile değiştirilemez ve iade edilemez. Site’den satın alınan ürünlerin değişimleri, Sistem Elektrik mağazalarında gerçekleştirilebilir.
7.6- İadeler mutlak surette ürünün orijinal ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. ALICI’nın, iade etmek istediği Ürün ile birlikte tüm kopyaları ile faturanın aslını da SATICI ’ya göndermesi gerekmektedir. Müşteri tarafından cayma hakkı kullanılarak iade edilmek istenen Ürünler için kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır. Eğer Ürün ayıplı ise iade ücreti, Müşteri Hizmetlerinden bildirilen kargo hizmetleri kullanılmak kaydıyla, SATICI ’ya aittir.
 

MADDE 8- TEMMERRÜT HALİ VE SONUÇLARI
 

8.1- ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi, bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini ALICI’ dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’ nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’ nın uğradığı zarar ve ziyanı ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 9- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
 

9.1- SATICI, tek taraflı ve kendi takdirine bağlık olarak iş bu Sözleşmeyi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zaman diliminde, internet sitesinde ilan etek üzere değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
 

MADDE 10- UYUŞMAZLIK VE YEKİLİ MAHKEME
 

10.1- İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde 2015 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınırlar; ilçe tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır 2.200 Türk Lirası, Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır 2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası, Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır 3.300 Türk Lirası, Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır 2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası olarak tespit edilmiştir.).


İş bu sözleşme 10(On) madde ve 9(DOKUZ) Sayfadan ibarettir.ALICI, www.sistemelektrikaydinlatma.com internet sitesinin ödeme sayfasında yer alanın bilgilendirme formu ve fatura İşbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır. Taraflar, İşbu Sözleşme’nin tamamını okuduklarını, kabul ettiklerini, burada kendilerince belirlenen bilgilerin doğru olduğunu ve tüm sözleşme hükümlerinin geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
SATICI :
Sistem Elektrik Aydınlatma - Hayrettin COŞKUN
ALICI :